HOTĂRÂRE nr. 64 din 8 februarie 2019privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați, instituție publică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil având nr. M.F.P 26693, aflat în administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați, instituție publică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite, în condițiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Tineretului și Sportului își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului și sportului,
  Constantin-Bogdan Matei
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 februarie 2019.Nr. 64.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil care se scoate din domeniul public al statului
  și din administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați
  din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului,
  ca urmare a retrocedării acestuia persoanelor îndreptățite, în condițiile legii
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaAdministratorulDescrierea tehnicăValoarea de inventarDocumentul în baza căruia imobilul a ieșit din domeniul public
  266938.26.02Imobil sediu DTSJMunicipiul Galați, Str. Domnească nr. 77, județul GalațiDirecția Județeană pentru Sport și Tineret Galați CUI 27459111suprafață construită - 378,39 mp2.033Dispoziție de restituire nr. 1/26.07.2004; Proces-verbal nr. 2.350/15.12.2004; extras CF 115723
  -----