ORDIN nr. 10 din 7 ianuarie 2019privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 15 februarie 2019    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 11 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Adâncata - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 18, 32, 33, 37 și 38;b) unitatea administrativ-teritorială Bălăceana - sectoarele cadastrale nr. 8, 9, 10, 11 și 22;c) unitatea administrativ-teritorială Cajvana - sectoarele cadastrale nr. 58, 60 și 62;d) unitatea administrativ-teritorială Comănești - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 6, 39 și 51;e) unitatea administrativ-teritorială Frasin - sectoarele cadastrale nr. 1, 8 și 10;f) unitatea administrativ-teritorială Gălănești - sectoarele cadastrale nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 33;g) unitatea administrativ-teritorială Hârtop - sectoarele cadastrale nr. 24, 25, 26;h) unitatea administrativ-teritorială Horodnic de Sus - sectorul cadastral nr. 5;i) unitatea administrativ-teritorială Iaslovăț - sectoarele cadastrale nr. 12, 13, 17, 24, 36 și 37;j) unitatea administrativ-teritorială Mitocu Dragomirnei - sectoarele cadastrale nr. 19, 20, 21 și 22;k) unitatea administrativ-teritorială Vatra Moldoviței - sectoarele cadastrale nr. 39, 51, 64, 66, 67, 68, 69, 92 și 94.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-11 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-11 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 7 ianuarie 2019.Nr. 10.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 3  +  Anexa nr. 4  +  Anexa nr. 5  +  Anexa nr. 6  +  Anexa nr. 7  +  Anexa nr. 8  +  Anexa nr. 9  +  Anexa nr. 10  +  Anexa nr. 11----