ORDIN nr. 9 din 7 ianuarie 2019privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Iași
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 15 februarie 2019    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 10 unități administrativ-teritoriale din județul Iași, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Coarnele Caprei - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;b) unitatea administrativ-teritorială Deleni - sectoarele cadastrale nr. 13, 14, 22, 24, 25, 42, 43;c) unitatea administrativ-teritorială Gorban - sectoarele cadastrale nr. 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 100, 123, 125, 126, 151, 153, 160;d) unitatea administrativ-teritorială Grozești - sectoarele cadastrale nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35;e) unitatea administrativ-teritorială Hărmănești - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;f) unitatea administrativ-teritorială Lespezi - sectoarele cadastrale nr. 7, 12, 19, 23, 24, 26, 30, 33, 39;g) unitatea administrativ-teritorială Miroslava - sectoarele cadastrale nr. 1, 14, 15, 16, 18, 30, 32;h) unitatea administrativ-teritorială Moțca - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 21, 22, 36;i) unitatea administrativ-teritorială Podu Iloaiei - sectoarele cadastrale nr. 1, 16, 18, 19, 20, 38, 39, 40, 49;j) unitatea administrativ-teritorială Vlădeni - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 14, 15, 16, 23.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-10 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 7 ianuarie 2019.Nr. 9.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 3  +  Anexa nr. 4  +  Anexa nr. 5  +  Anexa nr. 6  +  Anexa nr. 7  +  Anexa nr. 8  +  Anexa nr. 9  +  Anexa nr. 10----