DECRET nr. 112 din 8 februarie 2019privind eliberarea din funcție a unui judecător
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2019    În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 224/2019,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICDomnul Marius Andreescu, judecător la Curtea de Apel Pitești, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    București, 8 februarie 2019.Nr. 112.-----