ORDIN nr. 1.769 din 27 decembrie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2019    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 18 unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Cândești - sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 36 și 37;b) unitatea administrativ-teritorială Concești - sectoarele cadastrale nr. 22 și 27;c) unitatea administrativ-teritorială Corlăteni - sectorul cadastral nr. 18; d) unitatea administrativ-teritorială Coțușca - sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 6, 51, 54, 56, 65, 66, 69, 73, 77, 78, 82, 84, 88, 89 și 91; e) unitatea administrativ-teritorială Cristinești - sectoarele cadastrale nr. 16, 17 și 19;f) unitatea administrativ-teritorială Curtești - sectoarele cadastrale nr. 44 și 45;g) unitatea administrativ-teritorială Frumușica - sectoarele cadastrale nr. 60, 61 și 79;h) unitatea administrativ-teritorială Hilișeu-Horia - sectoarele cadastrale nr. 24, 25, 26 și 28; i) unitatea administrativ-teritorială Ibănești - sectoarele cadastrale nr. 15 și 44;j) unitatea administrativ-teritorială Lozna - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3 și 4;k) unitatea administrativ-teritorială Păltiniș - sectoarele cadastrale nr. 42, 46, 53 și 54;l) unitatea administrativ-teritorială Răchiți - sectoarele cadastrale nr. 8, 9,10 și 11;m) unitatea administrativ-teritorială Rădăuți-Prut - sectoarele cadastrale nr. 28, 34, 36, 37 și 59;n) unitatea administrativ-teritorială Răuseni - sectoarele cadastrale nr. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 și 44;o) unitatea administrativ-teritorială Roma - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 11 și 24;p) unitatea administrativ-teritorială Todireni - sectoarele cadastrale nr. 55, 56 și 63;q) unitatea administrativ-teritorială Vârfu Câmpului - sectoarele cadastrale nr. 29 și 30;r) unitatea administrativ-teritorială Viișoara - sectoarele cadastrale nr. 40 și 42.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-18 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-18*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-18 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 27 decembrie 2018.Nr. 1.769.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 3  +  Anexa nr. 4  +  Anexa nr. 5  +  Anexa nr. 6  +  Anexa nr. 7  +  Anexa nr. 8  +  Anexa nr. 9  +  Anexa nr. 10  +  Anexa nr. 11  +  Anexa nr. 12  +  Anexa nr. 13  +  Anexa nr. 14  +  Anexa nr. 15  +  Anexa nr. 16  +  Anexa nr. 17  +  Anexa nr. 18----