ORDIN nr. 39 din 17 ianuarie 2019privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a societății REGIO LEASING IFN - S.A.
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2019    Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituții Financiare Nebancare, formulată de către societatea REGIO LEASING IFN - S.A., precum și îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României,guvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul ordin:  +  ARTICOL UNICSe dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare, ținut la Banca Națională a României, a societății REGIO LEASING IFN - S.A., cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății nr. 8, județul Harghita, înregistrată la registrul comerțului cu nr. J19/207/2002, cod unic de înregistrare 14780160, înscrisă în Registrul general Instituții Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-21-110096, la secțiunea k) „Activități multiple de creditare“.
    Guvernatorul Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 17 ianuarie 2019.Nr. 39.------