ORDIN nr. 2.902 din 20 noiembrie 2018privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poștală Str. Victoriei nr. 58, satul Pișcolt, comuna Pișcolt, județul Satu Mare în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Biserica Ortodoxă Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2019  Având în vedere Referatul nr. 1.050/2017 din 22 februarie 2018 de aprobare a proiectului ordinului ministrului culturii și identității naționale privind clasarea imobilului situat la adresa poștală Str. Victoriei nr. 58, satul Pișcolt, comuna Pișcolt, județul Satu Mare în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Biserica Ortodoxă Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, în categoria II - arhitectură, m – monument, grupa valorică B, sub codul LMI SM-II-m-B-21147,în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se clasează ca monument istoric Biserica Ortodoxă Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, imobil situat la adresa poștală Str. Victoriei nr. 58, satul Pișcolt, comuna Pișcolt, județul Satu Mare, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice SM-II-m-B-21147. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt menționate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat
  București, 20 noiembrie 2018.Nr. 2.902.  +  ANEXĂ
  Zona de protecție a monumentului istoric Biserica Ortodoxă Sf. Arhangheli Mihail și Gavril,
  imobil situat la adresa poștală Str. Victoriei nr. 58, satul Pișcolt, comuna Pișcolt, județul Satu Mare
  Nr. crt.X [m]Y [m]
  1679062.09296777.29
  2679054.55296759.36
  3679042.38296742.62
  4679037.12296739.00
  5679031.79296737.75
  6679019.91296788.32
  7678736.22296752.10
  8678740.62296769.64
  9678735.04296769.79
  10678714.42296779.85
  11678681.67296793.40
  12678723.44296986.66
  13678732.34297035.35
  14678738.16297048.83
  15678780.93297274.03
  16678877.48297256.77
  17678921.15297254.70
  18678935.68297257.78
  19678968.74297254.96
  20678995.28297249.80
  21679008.92297250.69
  22679102.63297242,96
  23679088.86297165.94
  24679081.79297115.57
  25679079.66297103.80
  26679078.69297097.62
  27679138.03297040.64
  28679172.39297011.08
  29679164.92296998.17
  30679154.05296981.64
  31679147.17296971.01
  32679127.24296942.25
  33679125.42296943.45
  34679102.75296909.02
  35679096.37296898.53
  36679094.54296889.56
  37679092.87296886.58
  38679076.94296847.79
  39679069.26296818.31
  40679067.29296792.69
  -----