ORDIN nr. 2.840 din 1 noiembrie 2018privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Ansamblului Bisericii de lemn "Sf. Nicolae" situat în satul Dobrinăuți-Hapăi, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani, ca monument istoric, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2019  Având în vedere Referatul nr. 2.565/2017 din 2 februarie 2018 de aprobare a proiectului ordinului ministrului culturii și identității naționale privind clasarea Ansamblului Bisericii de lemn „Sf. Nicolae“ situat în satul Dobrinăuți-Hapăi, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani în Lista monumentelor istorice ca monument istoric în categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B,în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se clasează ca monument istoric Ansamblul Bisericii de lemn „Sf. Nicolae“ situat în satul Dobrinăuți-Hapăi, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani, ca monument istoric, în categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BT-II-a-B-21146.(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt menționate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat
  București, 1 noiembrie 2018.Nr. 2.840.  +  ANEXĂ
  Zona de protecție a monumentului istoric Ansamblului Bisericii de lemn „Sf. Nicolae“
  situat în satul Dobrinăuți-Hapăi, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani
  Nr. pct.Coordonate stereo 70 Nord (X)Coordonate stereo 70 Est (Y)
  1711283.102595171.330
  2711270.368595209.062
  3711256.410595234.788
  4711156.253595180.151
  5711144.486595186.482
  6711238.954595258.144
  7711201.339595313.995
  8711188.457595309.699
  9711177.729595328.069
  10711217.525595369.185
  11711240.632595403.151
  12711252.743595425.655
  13711227.137595446.428
  14711238.210595469.625
  15711261.394595456.468
  16711274.889595479.665
  17711175.578595538.522
  18711169.440595553.209
  19711154.289595555.593
  20711135.393595555.593
  21711108.326595569.049
  22711077.611595587.133
  23711055.991595595.138
  24711033.350595524.624
  25711062.971595509.636
  26711049.693595474.890
  27711036.755595446.572
  28711027.537595431.558
  29711025.509595427.591
  30711025.509595416.195
  31711003.838595382.811
  32711029.335595368.196
  33711028.605595362.093
  34711023.669595348.301
  35711008.603595323.100
  36710992.651595332.958
  37710987.373595326.269
  38710979.280595330.728
  39710972.712595319.579
  40710959.928595325.682
  41710954.890595310.820
  42710961.418595303.447
  43710961.418595293.334
  44710925.831595270.790
  45710940.150595252.671
  46710929.832595238.556
  47710921.409595242.137
  48710902.037595208.849
  49710924.778595193.680
  50710913.408595166.712
  51710900.141595170.504
  52710894.666595159.338
  53710880.979595167.344
  54710851.651595108.716
  55710930.826595069.950
  56710928.510595025.074
  57710951.502595015.539
  58710955.503595022.491
  59711036.153594984.357
  60711060.879595022.726
  61711025.347595034.399
  62711053.720595088.255
  63711072.631595115.306
  64711074.457595112.956
  65711067.021595092.987
  66711084.893595086.461
  67711123.232595088.561
  68711155.954595102.927
  69711190.012595120.299
  70711226.194595135.543
  71711224.849595141.701
  72711254.882595148.524
  73711261.846595138.217
  -----