DECIZIE nr. 19 din 8 februarie 2019privind numirea domnului Nițu Marius-Viorel în funcția publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 februarie 2019  Având în vedere Adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/2.211/T.G. din 8 februarie 2019,în temeiul art. 15 lit. e) și art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, și al art. 16 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nițu Marius-Viorel se numește în funcția publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 8 februarie 2019.Nr. 19.-----