ORDIN nr. 1.781 din 27 decembrie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Iași
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2019    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 18 unități administrativ-teritoriale din județul Iași, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Belcești - sectoarele cadastrale nr. 50, 51, 63, 64, 73;b) unitatea administrativ-teritorială Butea - sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 4, 19, 23;c) unitatea administrativ-teritorială Ciurea - sectoarele cadastrale nr. 37, 38, 55;d) unitatea administrativ-teritorială Costești - sectoarele cadastrale nr. 17, 21, 22, 29;e) unitatea administrativ-teritorială Cozmești - sectoarele cadastrale nr. 7, 19, 22, 26, 29, 30;f) unitatea administrativ-teritorială Cucuteni - sectoarele cadastrale nr. 10, 22, 26, 28;g) unitatea administrativ-teritorială Gorban - sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;h) unitatea administrativ-teritorială Grozești - sectoarele cadastrale nr. 8, 9, 10, 14, 33;i) unitatea administrativ-teritorială Ipatele - sectoarele cadastrale nr. 5, 13, 14, 27, 29, 30;j) unitatea administrativ-teritorială Lespezi - sectoarele cadastrale nr. 8, 11, 22, 35, 38, 40;k) unitatea administrativ-teritorială Miroslovești - sectoarele cadastrale nr. 3, 9, 10, 11, 29, 30, 37, 39, 40;l) unitatea administrativ-teritorială Mogoșești - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 24;m) unitatea administrativ-teritorială Moțca - sectoarele cadastrale nr. 1, 9, 10, 17, 31, 35;n) unitatea administrativ-teritorială Probota - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 7, 36, 38, 41;o) unitatea administrativ-teritorială Răducăneni -sectoarele cadastrale nr. 3, 7;p) unitatea administrativ-teritorială Tătăruși - sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 10, 13, 32, 35, 41;q) unitatea administrativ-teritorială Țibănești - sectoarele cadastrale nr. 27, 28, 29, 34, 35, 47, 52;r) unitatea administrativ-teritorială Țuțora - sectoarele cadastrale nr. 20, 21.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-18*) la prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-18 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 27 decembrie 2018.Nr. 1.781.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 3  +  Anexa nr. 4  +  Anexa nr. 5  +  Anexa nr. 6  +  Anexa nr. 7  +  Anexa nr. 8  +  Anexa nr. 9  +  Anexa nr. 10  +  Anexa nr. 11  +  Anexa nr. 12  +  Anexa nr. 13  +  Anexa nr. 14  +  Anexa nr. 15  +  Anexa nr. 16  +  Anexa nr. 17  +  Anexa nr. 18----