ORDIN nr. 670 din 1 februarie 2019privind blocarea fondurilor și resurselor economice deținute sau avute sub control de persoana desemnată Nader Kalai
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2019    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile:– Deciziei 2019/87/PESC a Consiliului din 21 ianuarie 2019 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei;– Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.856/2011*) pentru aprobarea Procedurii privind emiterea ordinului de blocare a fondurilor și resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale sau de revocare a măsurii dispuse, cu modificările și completările ulterioare;*) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.856/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.– Regulamentului (UE) 2019/85 din 21.01.2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria, potrivit căruia cetățeanul sirian Nader Qalei (alias Kalai, Kalei) a fost introdus în lista persoanelor pentru care se aplică măsuri restrictive, respectiv în anexa II, poziția 274, la Regulamentul (UE) nr. 36/2012,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se dispune blocarea fondurilor și resurselor economice deținute sau avute sub control de persoana desemnată Nader Kalai, având calitatea de asociat și administrator la S.C. PENDELUM - S.R.L. (CUI 17620791) și la S.C. DOMICILUM - S.R.L. (CUI 17692801), astfel:– 5 părți sociale, în valoare totală de 46.250 lei, echivalentul a 17.789 USD, reprezentând 25% din capitalul social al S.C. PENDELUM - S.R.L. (CUI 17620791);– 25 părți sociale, în valoare totală de 92.500 lei, echivalentul a 35.577 USD, reprezentând 50% din capitalul social al S.C. DOMICILUM - S.R.L. (CUI 17692801);– orice alte fonduri sau resurse economice deținute de S.C. PENDELUM - S.R.L. (CUI 17620791) și de S.C. DOMICILUM - S.R.L. (CUI 17692801).  +  Articolul 2Prezentul ordin poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 1 februarie 2019.Nr. 670.-----