ORDIN nr. 128 din 31 ianuarie 2019privind modificarea Instrucțiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea și încasarea tarifelor și taxelor pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în vederea desfășurării operațiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2019  Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la Direcția generală gestionare, evaluare și concesionare, resurse/rezerve petroliere cu nr. 200.034 din 23.01.2019,în temeiul art. 2 lit. e) și al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul IInstrucțiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea și încasarea tarifelor și taxelor pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în vederea desfășurării operațiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 4 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1la instrucțiunile tehnice
  LISTA
  cuprinzând tarifele percepute de Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru actele eliberate în domeniul petrolier
  Nr. crt.Denumirea actuluiTariful (lei)
  a.Avize și aprobări*)
  a.1Clasa A. Acte de complexitate redusă3.173
  a.2Clasa B. Acte de complexitate medie4.778
  a.3Clasa C. Acte de complexitate ridicată6.384
  b.Aviz pentru programul anual de dezvoltare a exploatării**)
  b.1Categoria A3.173
  b.2Categoria B4.778
  b.3Categoria C6.384
  b.4Categoria D7.970
  c.Aviz pentru modificarea programului anual de dezvoltare a exploatării3.173
  d.Aprobarea programului anual de dezvoltare, reabilitare, modernizare a Sistemului național de transport al petrolului și terminalului petrolier6.384
  e.Avizarea programului anual al activității de transport/avizarea pentru dezactivarea unor porțiuni din:15.941
  - Sistemul național de transport al gazelor;
  -Sistemul național de transport al țițeiului;
  -Terminalul petrolier.
  f.Avizarea studiilor pentru consumuri tehnologice din instalații proprii15.941
  g.Avizarea consumurilor tehnologice lunare7.970
  h.Documente de verificare și înregistrare eliberate ca urmare a analizei documentațiilor de evaluare a resurselor/rezervelor de petrol - emitere încheieri**)
  h.1Categoria A12.768
  h.2Categoria B15.941
  h.3Categoria C20.719
  h.4Categoria D27.104
  i.Acorduri petroliere15.941
  *) Conform încadrărilor din anexa nr. 2 la instrucțiunile tehnice. **) Conform încadrărilor din anexa nr. 3 la instrucțiunile tehnice.
  2. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 4la instrucțiunile tehnice
  LISTA
  cuprinzând tarifele percepute de Agenția Națională pentru Resurse Minerale
  pentru eliberarea certificatelor de atestare a competenței tehnice în domeniul petrolier
  ÎncadrareaActivitățile atestateTariful (lei)
  IAtestarea persoanelor juridice:
  I/1- execuția, conducerea/coordonarea și expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale8.460
  I/2- elaborarea/expertizarea documentațiilor geologice, tehnice și tehnico-economice pentru operațiuni petroliere6.698
  I/3- efectuarea lucrărilor de teren și de laborator5.092
  IIAtestarea persoanelor fizice:
  II/1- atestarea ca expert3.368
  II/2- atestarea ca specialist1.763
  3. Anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 5la instrucțiunile tehnice
  LISTA
  cuprinzând taxele pentru consultarea și utilizarea de date și informații
  din fondul geologic național referitoare la resursele de petrol
  Nr. crt.Tipul de dateUnitatea de măsurăTaxa**) (lei)
  1.Documentații geologice și geofizice*), pachete de datebuc.
  1.AClasa A39.167
  1.BClasa B58.751
  1.CClasa C78.334
  2.Coloane stratigraficekm783
  3.Secțiuni geologice și paralelizări ale diagrafiilor geofizicekm392
  4.Hărți geologicekmp588
  5.Hărți specifice (isobate, isopachite, rezerve, geofizice etc.)kmp235
  6.Hărți cu amplasarea sondelor și localizarea profilelor seismicekmp118
  7.Profile seismice
  - onshorekm392
  - offshorekm235
  7.1.Date seismice 3Dkmp1.567
  - onshore, offshore
  8.Diagrafii geofizice de sondă
  - standardbuc.3.133
  - complexebuc.5.875
  9.Buletine de analiză de laboratorparametru20
  10.Carote, probekg3.917
  11.Consultare dateoră/specialist2.350
  *) Încadrarea în clase de complexitate se face conform anexei nr. 3 la Instrucțiunile tehnice.**) Taxele menționate corespund unor date și informații mai noi de 10 ani. Pentru date cu o vechime mai mare de 10 ani taxele se reduc astfel:a) 20%, pentru date și informații cu o vechime de 10-20 de ani;b) 30%, pentru date și informații cu o vechime de 20-40 de ani;c) 40%, pentru date și informații cu o vechime mai mare de 40 de ani.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  București, 31 ianuarie 2019.Nr. 128.-----