HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 februarie 2019pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2019    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La anexa nr. XVIII - Componența Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, domnul senator Diaconescu Renică - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - iese din componența comisiei.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 6 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    IULIAN-CLAUDIU MANDA
    București, 6 februarie 2019.Nr. 3.-----