ORDIN nr. 1.697 din 17 decembrie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 20 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 8 februarie 2019    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 20 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Bistreț - sectoarele cadastrale nr. 11, 13, 15, 32, 34;b) unitatea administrativ-teritorială Castranova - sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31, 57;c) unitatea administrativ-teritorială Cârcea - sectoarele cadastrale nr. 16, 17, 20; d) unitatea administrativ-teritorială Cioroiași - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 6, 11, 18, 19; e) unitatea administrativ-teritorială Gângiova - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 5, 17;f) unitatea administrativ-teritorială Ghindeni - sectoarele cadastrale nr. 8, 15, 16, 17, 18, 19;g) unitatea administrativ-teritorială Gogoșu - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13;h) unitatea administrativ-teritorială Goiești - sectoarele cadastrale nr. 1, 9, 17, 29, 36, 46, 47, 72, 77; i) unitatea administrativ-teritorială Grecești - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 40, 49;j) unitatea administrativ-teritorială Izvoare - sectoarele cadastrale nr. 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 52;k) unitatea administrativ-teritorială Murgași - sectoarele cadastrale nr. 1, 29, 38, 54, 58;l) unitatea administrativ-teritorială Negoi - sectoarele cadastrale nr. 8, 15, 17, 19, 21, 24;m) unitatea administrativ-teritorială Ostroveni - sectoarele cadastrale nr. 14, 16, 17;n) unitatea administrativ-teritorială Pleșoi - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 20, 27, 31;o) unitatea administrativ-teritorială Radovan - sectoarele cadastrale nr. 2, 10, 11, 13;p) unitatea administrativ-teritorială Rast - sectoarele cadastrale nr. 8, 15, 21;q) unitatea administrativ-teritorială Sadova - sectoarele cadastrale nr. 13, 27, 35, 36, 41, 45, 46, 47, 56;r) unitatea administrativ-teritorială Seaca de Câmp - sectoarele cadastrale nr. 7, 9, 10, 36, 37, 38, 41;s) unitatea administrativ-teritorială Seaca de Pădure - sectorul cadastral nr. 3;t) unitatea administrativ-teritorială Valea Stanciului - sectorul cadastral nr. 42.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-20 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-20 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 17 decembrie 2018.Nr. 1.697.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 3  +  Anexa nr. 4  +  Anexa nr. 5  +  Anexa nr. 6  +  Anexa nr. 7  +  Anexa nr. 8  +  Anexa nr. 9  +  Anexa nr. 10  +  Anexa nr. 11  +  Anexa nr. 12  +  Anexa nr. 13  +  Anexa nr. 14  +  Anexa nr. 15  +  Anexa nr. 16  +  Anexa nr. 17  +  Anexa nr. 18  +  Anexa nr. 19  +  Anexa nr. 20-----