ORDIN nr. 139 din 15 septembrie 2010 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea și încasarea tarifelor și taxelor pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în vederea desfășurării operațiunilor petroliere
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 4 octombrie 2010    Având în vedere art. 4 și art. 52 alin. (1) și (2) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 10 alin. (1) și (3) și art. 94 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 2 lit. e) și al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin. (la 09-05-2014, Formula introductivă a ordinului a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 9 mai 2014. )  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea și încasarea tarifelor și taxelor pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în vederea desfășurării operațiunilor petroliere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 234/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea și încasarea tarifelor și taxelor pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în vederea desfășurării operațiunilor petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 11 noiembrie 2009.
    Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Alexandru Pătruți
    București, 15 septembrie 2010.Nr. 139.  +  AnexăINSTRUCȚIUNI TEHNICE privind fundamentarea, aprobarea și încasarea tarifelor și taxelor pentru actele eliberatede Agenția Națională pentru Resurse Minerale în vederea desfășurării operațiunilor petroliere