ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 19 din 17 martie 2005privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 21 martie 2005  În vederea realizării Catedralei Mântuirii Neamului, simbol al celor două mii de ani de credință creștină pe pământul românesc,ținând cont de necesitatea stabilirii unui amplasament corespunzător pentru construirea ansamblului arhitectural, care să permită realizarea acestuia în cel mai scurt timp,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Ansamblul Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, simbol al celor două mii de ani de credință creștină pe pământul românesc, se va construi în municipiul București, Calea 13 Septembrie, sectorul 5, conform proiectului avizat cu respectarea normelor în vigoare. (la 13-10-2005, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 261 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 octombrie 2005 ) (2) Fondurile destinate construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului vor fi asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, de către Guvernul României, în limita sumelor alocate anual cu această destinație prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, precum și de către autoritățile administrației publice locale. (la 31-12-2007, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 376 din 28 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 28 decembrie 2007 ) (3) Guvernul României și celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale implicate au obligația de a acorda, la solicitarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, tot sprijinul necesar, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 2(1) Terenul în suprafața de 110.000 mp, situat în municipiul București, Calea 13 Septembrie, sectorul 5, identificat și delimitat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se transmite cu titlu gratuit în proprietatea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române și este destinat exclusiv construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.(3) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se va face pe bază de protocol incheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 3Terenul proprietate publică a statului, situat în municipiul București, Calea 13 Septembrie, sectorul 5, reprezentand diferența dintre suprafața prevăzută în Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României și suprafața prevăzută la art. 2 alin. (1), își păstrează regimul juridic.  +  Articolul 4(1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 iulie 2000, precum și Hotărârea Guvernului nr. 718/1991 privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investitii "Casa Republicii", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 25 noiembrie 1991, se modifica în mod corespunzător.(2) Pe aceeasi data, Legea nr. 441/2004 privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 1 noiembrie 2004, și Hotărârea Guvernului nr. 468/2003 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 25 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, precum și alte dispozitii contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul de stat
  pentru coordonarea activităților din
  domeniul economic,
  Adriean Videanu
  Ministrul culturii și cultelor,
  Monica Octavia Musca
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 17 martie 2005.Nr. 19.  +  Anexă---------