DECRET nr. 49 din 8 ianuarie 2019privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019    În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 8 ianuarie 2018.Nr. 49.------