LEGE nr. 20 din 8 ianuarie 2019privind instituirea Zilei Limbii Romani
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se instituie ziua de 16 iunie ca Ziua Limbii Romani.  +  Articolul 2(1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Romani, în localitățile în care trăiesc membri ai comunității rome, se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și organizațiile neguvernamentale interesate pot sprijini logistic și/sau financiar, după caz, organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.(3) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.  +  Articolul 3În instituțiile de învățământ în care se predă limba romani ca limbă maternă, în ziua de 16 iunie se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 8 ianuarie 2019.Nr. 20.-----