HOTĂRÂRE nr. 31 din 29 iunie 2009privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea națională
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 2 iulie 2009  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comisia comună specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea națională, denumită în continuare Comisie.  +  Articolul 2(1) Comisia se compune din 15 membri.(2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din președinte, un vicepreședinte și 2 secretari.(3) Componența nominală a Comisiei și a biroului său este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(4) Convocarea ședințelor Comisiei se face cu cel puțin 3 zile înainte de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședintele care îl înlocuiește.  +  Articolul 3(1) În interesul desfășurării lucrărilor, Comisia poate invita să participe la dezbateri specialiști și reprezentanți ai autorităților din domeniul securității naționale, din domeniul academic și ai societății civile.(2) Votul în Comisie este deschis.(3) Lucrările Comisiei se înregistrează și se steno-dactilografiază.  +  Articolul 4Comisia va elabora pachetul de legi privind securitatea națională în termen de 36 de luni de la publicarea prezentei hotărâri. (la 03-06-2011, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 3 din 31 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 03 iunie 2011 )  +  Articolul 5Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activității Comisiei.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 29 iunie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU PEREȘ
  București, 29 iunie 2009.Nr. 31.  +  AnexăCOMPONENȚAComisiei comune speciale a Camerei Deputaților șiSenatului pentru elaborarea pachetului de legiprivind securitatea națională1. Domnul deputat Florin-Cezar Preda - Grupul parlamentar al PD-L2. Domnul deputat Costică Canacheu - Grupul parlamentar al PD-L3. Domnul senator Vasile Blaga - Grupul parlamentar al PD-L4. Domnul senator Mircea-Marius Banias - Grupul parlamentar al PD-L5. Domnul senator Vasile Nistor - Grupul parlamentar al PD-L6. Domnul deputat Doru-Claudian Frunzulică - Grupul parlamentar al PSD + PC (la 22-04-2010, Punctul 6 din Anexă a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 21 din 20 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 22 aprilie 2010 ) 7. Domnul deputat Petru Gabriel Vlase - Grupul parlamentar al PSD + PC8. Domnul deputat Ion Stan - Grupul parlamentar al PSD + PC9. Domnul deputat Marian-Florin Săniuță - Grupul parlamentar al PSD + PC10. Domnul senator Ilie Sârbu - Grupul parlamentar al PSD (la 03-06-2011, Punctul 10 din Anexă a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 3 din 31 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 03 iunie 2011 ) 11. Domnul senator Teodor Viorel Meleșcanu - Grupul parlamentar al PNL12. Domnul senator Cristian David - Grupul parlamentar al PNL13. Domnul deputat Adrian-George Scutaru - Grupul parlamentar al PNL14. Domnul senator Verestoy Attila - Grupul parlamentar al UDMR15. Domnul deputat Niculae Mircovici - Grupul parlamentar al minorităților naționaleBiroul ComisieiPreședinte - domnul deputat Florin-Cezar PredaVicepreședinte - domnul deputat Ion StanSecretar - domnul senator Cristian DavidSecretar - domnul senator Verestoy Attila-------