ORDIN nr. 1.927 din 28 decembrie 2018privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 136/1998, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 136/1998, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societății Comerciale „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM“ - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Societatea Comercială „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM“ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  București, 28 decembrie 2018.Nr. 1.927.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILORSocietatea Comercială „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române -TAROM“ - S.A.Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 FCod unic de înregistrare: RO477647
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
  pe anul 2018
  -----