LEGE nr. 118 din 24 aprilie 2013pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 26 aprilie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Se aprobă aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca membru cu drepturi depline, la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative.(2) Se aprobă plata contribuției anuale de participare a Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca membru cu drepturi depline, la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, în limita echivalentului în lei al sumei de 310 euro/an.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.(4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Înaltei Curți de Casație și Justiție.(5) Calitatea de membru se exercită începând cu anul 2013.  +  Articolul 2(1) Se aprobă aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor, ca membru cu drepturi depline, la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris.(2) Se aprobă plata contribuției anuale de participare a Administrației Naționale a Penitenciarelor, în calitate de membru cu drepturi depline, la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, în limita echivalentului în lei al sumei de 6.000 euro/an. (la 11-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 2 din 4 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 08 ianuarie 2019 ) (3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.(4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură prin bugetul anual aprobat Administrației Naționale a Penitenciarelor.(5) Pentru anul 2012, suma prevăzută la alin. (2) se suportă din bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru anul 2013.(6) Cotizația prevăzută la alin. (2) poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării generale a EuroPris, caz în care plata contribuției anuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite. (la 11-01-2019, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 2 din 4 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 08 ianuarie 2019 )  +  Articolul 3(1) Se aprobă aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului, ca membru cu drepturi depline, la Registrul European al Comerțului (European Business Register - EBR).(2) Se aprobă plata contribuției anuale de participare a Oficiului Național al Registrului Comerțului, în calitate de membru cu drepturi depline, la Registrul European al Comerțului (European Business Register - EBR), în limita echivalentului în lei al sumei de 15.000 euro/an.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.(4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Național al Registrului Comerțului.(5) Cotizația prevăzută la alin. (2) poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării generale a membrilor Registrului European al Comerțului.(6) Calitatea de membru se va exercita începând cu anul 2013.  +  Articolul 4(1) Se aprobă plata cotizației anuale de participare a Oficiului Național al Registrului Comerțului, ca membru cu drepturi depline, la Forumul Registrelor Comerțului (CRF), în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro/an.(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Național al Registrului Comerțului.(4) Pentru anul 2012, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru anul 2013.(5) Cotizația prevăzută la alin. (1) poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării generale a membrilor Forumului Registrelor Comerțului.  +  Articolul 5(1) Se aprobă plata cotizației anuale de participare a Oficiului Național al Registrului Comerțului, ca membru cu drepturi depline, la Asociația Internațională a Reglementatorilor de Insolvență (IAIR), în limita echivalentului în lei al sumei de 1.052 lire sterline/an.(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/liră sterlină în vigoare la data efectuării plății.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Național al Registrului Comerțului.(4) Cotizația prevăzută la alin. (1) poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării Generale a membrilor Asociației Internaționale a Reglementatorilor de Insolvență.  +  Articolul 6(1) Se aprobă plata cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiției, ca membru cu drepturi depline, la Academia Internațională Anticorupție (IACA), în limita echivalentului în lei al sumei de 10.000 euro/an.(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Justiției.(4) Ministerul Justiției propune anual Guvernului cuantumul contribuției voluntare.(5) Pentru anul 2012, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Justiției pentru anul 2013.  +  Articolul 7(1) Se aprobă plata cotizației de participare a Ministerului Justiției, ca membru cu drepturi depline, la Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT), în limita echivalentului în lei al sumei de 19.600 euro/an.(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Justiției.  +  Articolul 8Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 punctul II "Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale", după punctul 58 se introduc șase noi puncte, punctele 59-64, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea organizației Sediul Anul înființarii Anul aderării României Instituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivă Explicații
  59 Forumul Registrelor Comerțului - CRF Auckland, Noua Zeelandă 2003 2010 Oficiul Național al Registrului Comerțului România participă din anul 2010.
  60 Asociația Internațională a Reglementatorilor de Insolvență - IAIR Pontefract, Anglia 1995 2009 Oficiul Național al Registrului Comerțului România participă din anul 2009.
  61 Registrul European al Comerțului (European Business Register - EBR) Roma, Italia 1992 2012 Oficiul Național al Registrului Comerțului România participă din anul 2011.
  62 Academia Internațională Anticorupție Muenchendorfer Strasse 2, 2361, Laxenburg, Austria 2010 2010 Ministerul Justiției România participă din anul 2010.
  63 Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris Haga, Olanda 2010 2011 Administrația Națională a Penitenciarelor România participă din anul 2011.
  64 Asociația Internațională a Înaltei Jurisdicții Administrative (AIHJA) Place du Palais – Royal 75100 Paris 01, SP-Franța 1983 2012 Înalta Curte de Casație și Justiție România participă din anul 2012.
  2. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul "Ministerul Justiției", punctul 3 va avea următorul cuprins:
  3. Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) euro 19.600
  3. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul "Ministerul Justiției", după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
  4. Academia Interanațională Anticorupție euro 10.000
  4. La anexa nr. 2.2, subcapitolul "Oficiul Național al Registrului Comerțului" va avea următorul cuprins:
  1. Forumul European al Registrelor Comerțului euro 4.000
  2. Forumul Registrelor Comerțului euro 400
  3. Asociația Internațională a Reglementărilor de Insolvență liră sterlină 4.000
  4. Registrul European al Comerțului euro 15.000
  5. La anexa nr. 2.2, după subcapitolul "Oficiul Național al Registrului Comerțului" se introduc două noi subcapitole, cu următorul cuprins:Înalta Curte de Casație și Justiție
  1. Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative (AIHJA) euro 310
  Administrația Națională a Penitenciarelor
  1. Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris euro 5.000
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
  București, 24 aprilie 2013.Nr. 118.------