ORDIN nr. 1.249/132/2018privind instituirea restricției de circulație pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală și în zilele de sărbătoare legală
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.249 din 10 august 2018
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 132 din 26 noiembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018  În temeiul art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul 1În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos se definesc, după cum urmează:a) vehicul - orice autovehicul rutier, având cel puțin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul și o semiremorcă ori remorcă tractată de acesta;b) zilele de sărbătoare legală - zilele în care nu se lucrează, așa cum sunt prevăzute la art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor prevăzute la ultima liniuță;c) vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar (vehiculele încadrate în categoria M, conform Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, de transpunere a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective);d) riveran - orice persoană fizică ori juridică ce are domiciliul/reședința/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerțului pe unul dintre sectoarele restricționate prevăzute în anexa nr. 1 sau în localitățile pentru care singura cale de acces la un drum național se află pe unul dintre sectoarele restricționate prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se instituie restricția de circulație pe unele sectoare de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală și în zilele de sărbătoare legală prevăzute la art. 1 lit. b), pe sectoarele de drum, în perioadele din an și în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.(2) Circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, se interzice și în zilele libere situate între zilele de sărbătoare legală și zilele de sâmbătă și duminică, dacă acestea sunt declarate zile libere prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3Se interzice circulația vehiculelor rutiere prevăzute la art. 2, înmatriculate în România sau în alte state, precum și a celor înregistrate la autoritățile locale, în zilele, perioadele din an și în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Se exceptează de la prevederile art. 2 vehiculele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. va realiza semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor de drum supuse interdicției de circulație, cu avizul poliției rutiere, și va informa participanții la trafic asupra restricțiilor impuse prin prezentul ordin.  +  Articolul 6În cazul executării unor lucrări de întreținere sau reparații la drumurile naționale ce constituie rute alternative la sectoarele de drumuri naționale și autostrăzi restricționate conform prevederilor prezentului ordin sau în cazuri de forță majoră și condiții meteo deosebite, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. poate ridica, pentru perioade limitate de timp, total sau parțial, restricțiile de circulație instituite conform prevederilor acestui ordin, cu acordul poliției rutiere.  +  Articolul 7(1) Nerespectarea restricțiilor instituite conform prezentului ordin se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Controlul respectării prevederilor prezentului ordin se face de către:a) inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;b) polițiștii rutieri din cadrul Poliției Române.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
   +  Anexa nr. 1
  Sectoarele de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E) restricționate din punctul de vedere al circulației vehiculelor rutiere cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone,
  altele decât cele destinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală și zilele de sărbătoare legală,
  precum și perioadele și intervalele orare supuse restricției
  Nr. crt.Indicativ drumTraseuSens de parcursPerioada, zilele și intervalele orare restricționate
  Perioada din an, zilele și intervalele orarePerioada din an, zilele și intervalele orare
  Perioada din anÎn ziua premergă-toare primei zile de sărbătoare legalăÎn zilele de sărbătoare legalăÎn zilele libere declarate astfel prin hotărâre a GuvernuluiPerioada din anvinerisâmbătăduminică
  1.A2București (intersecția A2 cu DNCB) - Fundulea - Lehliu - Fetești - Cernavodă - Constanța (intersecția A2 cu A4)București-Constanța1 aprilie-31 septembrie16,00-22,0006,00-22,0006,00-22,001 iulie - 31 august06,00-22,0006,00-22,00-
  Constanța-București--06,00-22,00
  2.DN7Pitești (intersecția DN7 cu DN7C) - Râmnicu Vâlcea - Veștem (intersecția DN7 cu DN1)ambele sensuriîn tot cursul anului16,00-22,0006,00-22,0006,00-22,00----
  3.DN39Agigea (intersecția DN39 cu DN39A) - Mangalia (limită municipiu)ambele sensuri1 aprilie-31 septembrie16,00-22,0006,00-22,0006,00-22,001 iulie-31 august06,00-22,0006,00-22,0006,00-22,00
  4.DN22CMurfatlar (intersecția DN22C cu DN3) - Cernavodă (INT DN22C cu A2)Murfatlar-Cernavodă----1 iulie-31 august--06,00-22,00
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  transporturilor care nu se supun restricției de circulație
  1. Se exceptează de la prevederile art. 2 din ordin, vehiculele:a) deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către unitățile Ministerului Apărării Naționale;b) deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către unitățile Ministerului Afacerilor Interne;c) deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile de ambulanță;d) deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, așa cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;e) care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, așa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor și a protocolului adițional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;f) deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către instituții ale statului cu atribuții în securitatea și siguranța națională;g) deținute sau utilizate în baza unui drept legal de Administrația Națională a Penitenciarelor;h) deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. și de către subunitățile sale;i) deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și utilizate pentru activitatea de inspecție și control;j) specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la intervenții în caz de forță majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicații și telecomunicații, zone locuite și obiective de interes național;k) specializate sau adaptate pentru deszăpezire;l) deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către riverani; excepția nu se aplică pe sectoarele de autostradă;m) care efectuează transporturi funerare;n) care efectuează transportul de echipamente medicale și medicamente de uz uman sau veterinar; excepția nu se aplică pe sectoarele de autostradă;o) care efectuează transportul de echipamente, medicamente și alte asemenea de prim ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale;p) destinate, prin construcție, intervenției în caz de accidente rutiere și tractării vehiculelor avariate;q) specializate, destinate prin construcție salubrizării;r) care efectuează transporturi poștale;s) care efectuează transport de mărfuri în trafic intern sau internațional, aparținând operatorilor de transport români sau străini, cu puncte de încărcare/descărcare sau care efectuează controlul vamal pe unul dintre sectoarele restricționate; excepția nu se aplică pe sectoarele de autostradă;ș) care transportă produse provenite din exploatări agricole, în perioada recoltării; excepția se aplică pe sectoarele de drum național și pe sectorul Fetești (intersecția A2 cu DN3B) - Cernavodă (intersecția A2 cu DN22C) al autostrăzii A2;t) specializate, destinate recoltării; excepția se aplică pe sectoarele de drum național și pe sectorul Fetești (intersecția A2 cu DN3B) - Cernavodă (intersecția A2 cu DN22C) al autostrăzii A2;ț) care transportă produse agricole, horticole, de vânătoare și produse conexe (produse agricole, produse horticole și de grădină pentru comercializare, animale vii și produse de origine animală, produse de policultură, alte produse agricole); excepția nu se aplică pe sectoarele de autostradă;u) care transportă pești, produse pescărești și alte produse pescărești secundare; excepția nu se aplică pe sectoarele de autostradă;v) care transportă produse de origine animală, carne și produse din carne, pește preparat și conserve de pește, fructe, legume și produse conexe, uleiuri și grăsimi animale sau vegetale, produse lactate, produse de morărit, amidon și produse amilacee; excepția nu se aplică pe sectoarele de autostradă;w) care transportă produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare n.c.a. și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apă minerală); excepția nu se aplică pe sectoarele de autostradă;x) care transportă subproduse de abator pentru industria farmaceutică; excepția nu se aplică pe sectoarele de autostradă;y) care transportă combustibili și carburanți, inclusiv butelii de aragaz;z) care transportă mărfuri sub temperatură controlată; excepția nu se aplică pe sectoarele de autostradă.2. Vehiculele prevăzute la pct. 1 lit. a), b), c), d), e), f), g), h) și i) pot circula pe sectoarele restricționate dacă au însemnele specifice instituțiilor de care aparțin sau documentele vehiculului sau documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.3. Vehiculele prevăzute la pct. 1 lit. j), k), p) și q) pot circula pe sectoarele restricționate dacă prin construcție sau datorită echipamentelor anexe montate pe ele se încadrează în una dintre categoriile exceptate sau documentele vehiculului sau documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.4. Vehiculele prevăzute la pct. 1 lit. l) se pot deplasa doar pe sectorul restricționat pe care se află domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la oficiul registrul comerțului, fiind interzisă tranzitarea celorlalte sectoare restricționate.5. Vehiculele prevăzute la pct. 1 lit. s) se pot deplasa doar pe sectorul restricționat pe care se află punctul de încărcare/descărcare sau pe care efectuează controlul vamal, fiind interzisă tranzitarea celorlalte sectoare restricționate. Încadrarea în excepție se dovedește astfel:a) pentru circulația fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii de transport sau a documentelor de însoțire a mărfii;b) pentru circulația cu încărcătură, pentru descărcare - în baza scrisorii de transport, denumită în continuare C.M.R., prevăzută în Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele sau a comenzii/contractului de transport;c) pentru circulația fără încărcătură, după descărcare - în baza C.M.R. sau a copiei documentelor de însoțire a mărfurilor/contractului de transport.
  -----