HOTĂRÂRE nr. 899 din 9 noiembrie 2018privind aprobarea modelului steagului orașului Odobești, județul Vrancea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1031 din 5 decembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului orașului Odobești, județul Vrancea, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului orașului Odobești, județul Vrancea, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  București, 9 noiembrie 2018.Nr. 899.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului orașului Odobești, județul Vrancea
   +  Descrierea steaguluiModelul steagului orașului Odobești este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, având câmpul despicat, cu partea dreaptă de culoare albastră, iar partea stângă de culoare roșie și stema localității trecând peste despicare.Stema orașului Odobești este încadrată central de un scut galben, broșat de o viță-de-vie cu struguri, stilizată galben.În partea superioară deasupra scutului este scrisă denumirea orașului „ODOBEȘTI“.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.  +  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steaguluiDescrierea stemeiStema orașului Odobești se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite.În interiorul scutului, se află un ciorchine de viță-de-vie cu frunze și un strugure, totul de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.Semnificațiile elementelor însumateCiorchinele simbolizează Podgoria Odobeștilor, semnificând bogăția viticolă a zonei și principala ocupație a locuitorilor, viticultura.Culoarea aurie reprezintă vinurile galben-aurii, produse în Podgoria Odobeștilor, având soiul reprezentativ Galbenă de Odobești.Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.Culoarea galbenă (de aur) reprezintă pământul, este simbolul forței și bogăției. Reprezintă și bogăția și holdele aurii de grâu din timpul verii.Culoarea roșie înseamnă putere, acțiune, îndrăzneală, generozitate, dragoste, voință, agresivitate, dorința de a servi patria.Culoarea albastră (sau azur) reprezintă apa, dar și aerul, cel mai nobil element după foc, și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.
  -----