HOTĂRÂRE nr. 930 din 23 noiembrie 2018privind aprobarea stemei comunei Ghioroiu, județul Vâlcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 5 decembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Ghioroiu, județul Vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Ghioroiu, județul Vâlcea, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 23 noiembrie 2018.Nr. 930.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Ghioroiu, județul Vâlcea
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Ghioroiu, județul Vâlcea
   +  Descrierea stemeiStema comunei Ghioroiu se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie compusă din trei rânduri de cărămizi de argint.În partea superioară se află un căprior de aur.În partea inferioară se află un stejar natural, ieșind din vârful scutului, cu șase ghinde de aur dispuse semicircular pe coroana copacului.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.  +  Semnificațiile elementelor însumateCăpriorul face parte din fauna localității.Fascia face trimitere la vechea cetate dacică din zonă.Stejarul reprezintă bogăția silvică a zonei, iar numărul ghindelor indică numărul satelor componente ale comunei.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----