ORDIN nr. 2.937 din 23 noiembrie 2018pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 27 noiembrie 2018    În temeiul dispozițiilor art. 163 alin. (6), art. 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 772.505 din 21.11.2018,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Obligațiile fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice pentru veniturile realizate până la data de 31 decembrie 2017 se plătesc distinct, în conturile bugetare existente aferente fiecărei surse de venit.(2) Obligațiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice pentru veniturile estimate/realizate după data de 1 ianuarie 2018 se plătesc în contul unic și se distribuie de organul fiscal central potrivit metodologiei prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Organele fiscale centrale din subordinea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Ionuț Mișa
    București, 23 noiembrie 2018.Nr. 2.937.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale