COMUNICAT din 13 februarie 2020privind existența unui anumit termen în care poate fi formulată cererea de eliberare a titlului de proprietate
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat pe  www.scj.ro    Dosar în care s-a formulat sesizarea: 7581/182/2017Nr. de înregistrare a sesizării: 434/1/2020Data înregistrării sesizării: 13.02.2020
    Conținutul sesizării:
    Modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 27 alin. (2^1) și art. 11 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, respectiv dacă formularea cererii de eliberare a titlului de proprietate întemeiată pe dispozițiile art. 27 alin. (2^1) corelate cu art. 11 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 este supusă sau nu unui termen.