COMUNICAT din 22 ianuarie 2020privind începutul termenului de 10 zile de la data depunerii cererii la dosarul de insolvență al debitorului aflat în procedură sau de la data comunicării acestei cereri administratorului judiciar
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat pe  www.scj.ro  Dosar în care s-a formulat sesizarea: 3665/100/2017/a4Nr. de înregistrare a sesizării: 193/1/2020Data înregistrării sesizării: 22.01.2020
  Conținutul sesizării:
  Dacă începutul termenului de 10 zile de la data depunerii cererii de plată prevăzut de art. 75 alin. (3) și (4) din Legea nr. 85/2014, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 și art. IX din O.U.G. nr. 88/2018, se interpretează în sensul că acest termen curge de la data depunerii cererii la dosarul de insolvență al debitorului aflat în procedură sau de la data comunicării acestei cereri administratorului judiciar? Dacă sintagma "procese începute" și "procese aflate pe rol" din conținutul prevederilor alin. (1) și (2) ale art. IX din O.U.G. nr. 88/2018 se referă la dosarul de insolvență al debitorului supus procedurii sau la dosarul asociat acestuia care are ca obiect cererea de trecere la faliment formulată de un creditor.
  Minuta deciziei nr. 34 din 27 aprilie 2020
  Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj - Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 3665/100/2017/a4, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile cu referire la următoarele probleme de drept:Dacă începutul termenului de 10 zile de la data depunerii cererii de plată prevăzut de art. 75 alin. (3) și (4) din Legea nr. Legea nr. 85/2014, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 și art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2018, se interpretează în sensul că acest termen curge de la data depunerii cererii la dosarul de insolvență al debitorului aflat în procedură sau de la data comunicării acestei cereri administratorului judiciar?Dacă sintagma „procese începute” și „procese aflate pe rol” din conținutul prevederilor alin. (1) și (2) ale art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2018 se referă la dosarul de insolvență al debitorului supus procedurii sau la dosarul asociat acestuia, care are ca obiect cererea de trecere la faliment formulată de un creditor.Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.