COMUNICAT din 16 ianuarie 2020privind caracterul imperativ sau de recomandare al termenului de finalizare a procedurii de intrare în legalitate, în situația în care autoritatea nu a obținut o hotărâre de demolare a construcției
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat pe  www.scj.ro  Dosar în care s-a formulat sesizarea: 6701/107/2017Nr. de înregistrare a sesizării: 133/1/2020Data înregistrării sesizării: 16.01.2020
  Conținutul sesizării:
  Dacă, în ipoteza în care partea nu a demarat sau nu a finalizat în termenul acordat procedura de intrare în legalitate, iar autoritatea nu a obținut o hotărâre de demolare a construcției, prevederile art. 28 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 50/1991 trebuie interpretate în sensul că termenul stabilit în procesul verbal de constatare a contravenției, este unul imperativ sau de recomandare?
  Minuta deciziei nr. 35 din 27 aprilie 2020
  Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 6701/107/2017, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:Dacă, în ipoteza în care partea nu a demarat sau nu a finalizat, în termenul acordat, procedura de intrare în legalitate, iar autoritatea nu a obținut o hotărâre de demolare a construcției, prevederile art. 28 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie interpretate în sensul că termenul stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenției este unul imperativ sau de recomandare?Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.