COMUNICAT din 9 ianuarie 2020privind noțiunea de probe noi ce pot fi propuse și încuviințate în faza apelului
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat pe  www.scj.ro    Nr. de înregistrare a sesizării: 51/1/2020Data înregistrării sesizării: 09.01.2020
    Conținutul sesizării:
    Stabilirea dacă în noțiunea de probe noi ce pot fi propuse și încuviințate în faza apelului se includ doar probele propuse în fața primei instanțe prin cererea de chemare în judecată sau întâmpinare și care au fost respinse pentru nerespectarea condițiilor ce decurg din dispozițiile art. 255 și art. 258 Cod procedură civilă sau și acelea care nu au fost propuse în fața primei instanțe sau au fost propuse tardiv iar prima instanță de fond a constatat decăderea.