COMUNICAT din 13 ianuarie 2020privind situația faptelor săvârșite anterior liberării condiționate și descoperite după acordarea liberării conditionate sau pe parcursul termenului de supraveghere, respective situația faptelor săvârșite și descoperite anterior liberării condiționate
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat pe  www.scj.ro    Dosar în care s-a formulat sesizarea: 1241/242/2017Nr. de înregistrare a sesizării: 76/1/2020Data înregistrării sesizării: 13.01.2020
    Conținutul sesizării:
    Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 105 alin. (1) C. pen. sintagma „Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la acordarea liberării” vizează strict situația faptelor săvârșite anterior liberării condiționate și descoperite după acordarea liberării condiționate, respectiv pe parcursul termenului de supraveghere sau vizează și situația faptelor săvârșite și descoperite anterior liberării condiționate.