COMUNICAT din 29 noiembrie 2019privind întinderea dreptului la plata unor daune interese moratorii beneficiarului unui contract de finanțare nerambursabilă
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat pe  www.scj.ro    Dosar în care s-a formulat sesizarea: 3699/30/2018Nr. de înregistrare a sesizării: 3169/1/2019Data înregistrării sesizării: 29.11.2019
    Conținutul sesizării:
    – Existența și, după caz, întinderea dreptului la plata unor daune interese moratorii beneficiarului unui contract de finanțare nerambursabilă, în ipoteza anulării unui act de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare emis în baza OUG nr. 66/2011 împotriva sa, în executarea căruia acesta a restituit sumele încasate cu titlu de finanțare nerambursabilă, pentru perioada de la data plății sumelor de către acesta și până la data restituirii lor de către autoritatea contractantă;– Existența și, după caz, întinderea dreptului la plata unor daune interese moratorii beneficiarului unui contract de finanțare nerambursabilă, în ipoteza remiterii sumelor aferente tranșelor de plată după data scadenței rezultată din contract.