COMUNICAT din 29 noiembrie 2019privind întinderea dreptului la plata unor daune interese moratorii beneficiarului unui contract de finanțare nerambursabilă
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat pe  www.scj.ro  Dosar în care s-a formulat sesizarea: 3699/30/2018Nr. de înregistrare a sesizării: 3169/1/2019Data înregistrării sesizării: 29.11.2019
  Conținutul sesizării:
  – Existența și, după caz, întinderea dreptului la plata unor daune interese moratorii beneficiarului unui contract de finanțare nerambursabilă, în ipoteza anulării unui act de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare emis în baza OUG nr. 66/2011 împotriva sa, în executarea căruia acesta a restituit sumele încasate cu titlu de finanțare nerambursabilă, pentru perioada de la data plății sumelor de către acesta și până la data restituirii lor de către autoritatea contractantă;– Existența și, după caz, întinderea dreptului la plata unor daune interese moratorii beneficiarului unui contract de finanțare nerambursabilă, în ipoteza remiterii sumelor aferente tranșelor de plată după data scadenței rezultată din contract.
  Minuta deciziei nr. 21 din 24 februarie 2020
  Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Curtea de Apel Timișoara – Secția de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 3699/30/2018, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept:- existența și, după caz, întinderea dreptului la plata unor daune interese moratorii beneficiarului unui contract de finanțare nerambursabilă, în ipoteza anulării unui act de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare emis în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, împotriva sa, în executarea căruia acesta a restituit sumele încasate cu titlu de finanțare nerambursabilă, pentru perioada de la data plății sumelor de către acesta și până la data restituirii lor de către autoritatea contractantă;- existența și, după caz, întinderea dreptului la plata unor daune interese moratorii beneficiarului unui contract de finanțare nerambursabilă, în ipoteza remiterii sumelor aferente tranșelor de plată după data scadenței rezultate din contract.Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.