COMUNICAT din 29 noiembrie 2019privind sesiile, ca instituții juridice specifice dreptului civil din Transilvania, raportate la calitatea de persoană îndreptățită la reconstituirea dreptului de proprietate
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat pe  www.scj.ro  Dosar în care s-a formulat sesizarea: 346/271/2019Nr. de înregistrare a sesizării: 3163/1/2019Data înregistrării sesizării: 29.11.2019
  Conținutul sesizării:
  Dacă sesiile, ca instituții juridice specifice dreptului civil din Transilvania, inclusiv după 06.03.1945, conferă titularului lor calitatea de persoană îndreptățită la reconstituirea dreptului de proprietate, având în vedere și ipoteza art. 22 alin. (1) din Legea nr. 18/1991: ,,... au posedat în trecut terenuri agricole.”
  Minuta deciziei nr. 49 din 22 iunie 2020
  Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Bihor – Secția I civilă, în dosarul nr. 346/271/2019, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:Dacă sesiile, ca instituții juridice specifice dreptului civil din Transilvania, inclusiv după data de 6 martie 1945, conferă titularului lor calitatea de persoană îndreptățită la reconstituirea dreptului de proprietate, având în vedere și ipoteza art. 22 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „au posedat în trecut terenuri agricole”.Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.