COMUNICAT din 12 august 2019privind sintagma „dacă își continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învățământ de zi” cuprinsă în art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat pe  www.scj.ro  Dosar în care s-a formulat sesizarea: 74/119/2019Nr. de înregistrare a sesizării: 2075/1/2019Data înregistrării sesizării: 12.08.2019
  Conținutul sesizării:
  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, sintagma „dacă își continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învățământ de zi” trebuie interpretată în sensul în care persoana aflată în plasament se înscrie la o facultate, nu mai poate reveni pentru a se reînscrie la o altă specializare sau persoana aflată în situația respectivă se poate înscrie la o nouă facultate apreciindu-se că este vorba despre aceeași formă de învățământ, schimbându-se numai specializarea.
  Minuta deciziei nr. 62 din 9 decembrie 2019
  Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov - Secția civilă, în dosarul nr. 74/119/2019, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „dacă își continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învățământ de zi” se interpretează în sensul că persoana aflată în continuarea studiilor care se înscrie la o nouă facultate/specializare beneficiază de protecție specială în condițiile prevăzute de art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, în măsura în care programul corespunzător de studii universitare de licență, conform art. 140 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările următoare, la care s-a înscris inițial nu este finalizat.Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.