COMUNICAT din 10 iulie 2019privind aplicarea OUG nr. 57/2015 pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază cuvenit personalului încadrat într-o agenție națională aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv a Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat pe  www.scj.ro  Dosar în care s-a formulat sesizarea: 48063/3/2017Nr. de înregistrare a sesizării: 1885/1/2019Data înregistrării sesizării: 10.07.2019
  Conținutul sesizării:
  Dacă, în aplicarea OUG nr. 57/2015, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază cuvenit personalului încadrat într-o agenție națională aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv a Secretariatului General al Guvernului, trebuie avut în vedere nivelul maxim al salariilor aflate în plată la nivelul acestor ordonatori principali de credite, având în vedere Decizia nr. 13/2016 pronunțată în recurs în interesul legii, Decizia nr. 49/2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
  Minuta deciziei nr. 58 din 9 decembrie 2019
  Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța - Secția I civilă, în dosarul nr. 48063/3/2017, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile, cu privire la următoarea chestiune de drept:Dacă în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază cuvenit personalului încadrat într-o agenție națională aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv a Secretariatului General al Guvernului, trebuie avut în vedere nivelul maxim al salariilor aflate în plată la nivelul acestor ordonatori principali de credite, față de Decizia nr. 13 din 13 iunie 2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 29 septembrie 2016 și Decizia nr. 49 din 18 iunie 2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 2 octombrie 2018.Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.