COMUNICAT din 10 iulie 2019privind interpretarea dispozițiilor art. 165 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010 în legătură cu verificarea condiției ca anumite venituri suplimentare să fi făcut parte din baza de calcul a pensiei
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat pe  www.scj.ro  Dosare în care s-a formulat sesizarea: 762/88/2018, 4217/118/2018Nr. de înregistrare a sesizărilor: 1880/1/2019, 1883/1/2019Data înregistrării sesizării: 10.07.2019
  Conținutul sesizării:
  Interpretarea dispozițiilor art. 165 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010 în sensul de a stabili dacă, în scopul verificării condiției ca anumite venituri suplimentare să fi făcut parte din baza de calcul a pensiei, trebuie avută în vedere noțiunea de „bază de calcul a pensiei” astfel cum era definită de dispozițiile art. 10 raportat la art. 21 din Legea nr. 3/1977 în forma inițială respectiv în forma modificată prin art. 3 din Legea nr. 49/1992, după caz, raportat la cuprinsul Anexei nr. 15 la HG nr. 257/2011 sau verificarea trebuie să se raporteze la baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, conform legislației în vigoare în perioada realizării veniturilor salariale, astfel cum este atestată de emitentul adeverinței.
  Minuta deciziei nr. 57 din 9 decembrie 2019
  Respinge, ca inadmisibile, sesizările conexate formulate de Curtea de Apel Constanța - Secția I civilă în dosarele nr. 762/88/2018 și nr. 4217/118/2018, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 165 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă, în scopul verificării condiției ca anumite venituri suplimentare să fi făcut parte din baza de calcul a pensiei, trebuie avută în vedere noțiunea de „baza de calcul a pensiei” astfel cum era definită de dispozițiile art. 10 raportat la art. 21 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență social, în forma inițială, respectiv, în forma modificată prin art. III pct. 1 din Legea nr. 49/1992 pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale, după caz, raportat la cuprinsul anexei nr. 15 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare, sau verificarea trebuie să se raporteze la baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, conform legislației în vigoare în perioada realizării veniturilor salariale, astfel cum este atestată de emitentul adeverinței.Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.