COMUNICAT din 7 ianuarie 2019privind dispozițiile art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, art. 67 alin. (3) și art. 88^8 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, art. 3 alin. (1) lit. c^2) din OUG nr. 43/2002
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat pe  www.scj.ro  Dosar în care s-a formulat sesizarea: 2197/1/2018Nr. de înregistrare a sesizării: 77/1/2019Data înregistrării sesizării: 07.01.2019
  Conținutul sesizării:
  În cazul infracțiunilor prevăzute de art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, dacă prin intrarea în vigoare a prevederilor art. 88^8 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 încetează competența funcțională de a participa la ședința de judecată conform dispozițiilor art. 67 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 pentru procurorul care a efectuat sau a supravegheat urmărirea penală, ori pentru alt procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție desemnat de conducătorul parchetului, conform art. 3 alin. (1) lit. c^2) din OUG nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție.
  Minuta deciziei nr. 3 din 26 februarie 2019
  Admite sesizările formulate de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția Penală, în dosarul nr. 1996/1/2018 și de Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Penală, în dosarul nr. 2197/1/2018 prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:În interpretarea dispozițiilor art. 67 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, art. 88^8 alin. (2) din Legea nr. 207/2018 și a art. 3 alin. (1) lit. c^2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2002, participarea la ședințele de judecată în cauzele de competența Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția pentru investigarea infracțiunilor de justiție, în care urmărirea penală s-a efectuat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, se asigură de procurori din cadrul Secției judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau de procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție?șiÎn cazul infracțiunilor prevăzute de art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, dacă prin intrarea în vigoare a prevederilor art. 88^8 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 încetează competența funcțională de a participa la ședința de judecată conform dispozițiilor art. 67 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 pentru procurorul care a efectuat sau a supravegheat urmărirea penală, ori pentru un alt procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție desemnat de conducătorul parchetului, conform art. 3 alin. (1) lit. c^2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție.Stabilește că, în interpretarea dispozițiilor art. 88^8 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, participarea la ședințele de judecată în cauzele de competența Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția pentru investigarea infracțiunilor de justiție, în care urmărirea penală s-a efectuat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, se asigură de procurori din cadrul Secției judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau de către procurori din cadrul parchetului de pe lângă instanța învestită cu judecarea cauzei.Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.