COMUNICAT din 8 ianuarie 2019privind dispozițiile art. 688 alin. (2) C. proc. civ. și a art. 1.155 alin. (2) C. civ.
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat pe  www.scj.ro  Dosar în care s-a formulat sesizarea: 6386/299/2018Nr. de înregistrare a sesizării: 97/1/2019Data înregistrării sesizării: 08.01.2019
  Conținutul sesizării:
  Interpretarea art. 688 alin. (2) C. pr. civ. și a art. 1.155 alin. (2) C. civ., cu privire la posibilitatea încuviințării executării silite asupra bunurilor moștenirii împotriva succesibililor acceptanți câtă vreme nu s-a emis certificat de moștenitor.
  Minuta deciziei nr. 17 din 8 aprilie 2019
  Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Tribunalul București, Secția a IV-a civilă în dosarul nr. 6386/299/2018 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „interpretarea art. 688 alin. (2) din Codul de procedură civilă și a art. 1155 alin. (2) din Codul civil cu privire la posibilitatea încuviințării executării silite asupra bunurilor moștenirii împotriva succesibililor acceptanți, câtă vreme nu s-a emis certificat de moștenitor”.Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.