COMUNICAT din 10 septembrie 2018privind dispozițiile art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, art. 134 alin. (8) - (9), (12) și (13) din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, art. 6 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil și art. 15 alin. (2) din Constituția României, art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, art. 169 alin. (2) din lege, art. 169^1 alin. (1) din lege
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat pe  www.scj.ro  Dosar în care s-a formulat sesizarea: 1659/87/2017Nr. de înregistrare a sesizării: 2313/1/2018Data înregistrării sesizării: 10.09.2018
  Conținutul sesizării:
  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (în continuare, "legea"), coroborate cu dispozițiile art. 134 alin. (8) - (9), (12) și (13) din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, astfel cum a fost completată prin H.G. nr. 291/2017, văzute în lumina principiului neretroactivității legii civile consacrat de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil și art. 15 alin. (2) din Constituția României, sintagma "la determinarea punctajului mediu anual [se utilizează] stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații", din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, trebuie înțeleasă în sensul că: – la recalcularea pensiilor conform acestor prevederi, pentru destinatarii aflați în ipoteza de la art. 169 alin. (2) din lege, interpretat singur sau coroborat cu art. 134 alin. (12) din H.G. nr. 257/2011, pentru determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, în vigoare la data de la care se cuvin drepturile recalculate, corespunzătoare fiecărei situații, și anume cele enumerate la art. 134 alin. (8) lit. a) - c) din H.G. nr. 257/2011, care se aplică la numărul total de puncte realizat de aceștia prin adunarea la numărul de puncte realizat până la data recalculării a numărului de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor art. 169^1 alin. (1) din lege, stagii complete de cotizare diferite de stagiile complete de cotizare, (mai mici), avute în vedere la stabilirea inițială a drepturilor de pensie pentru limită de vârstă conform legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011, pentru persoanele care au lucrat în grupa I sau în grupa a II-a de muncă, inclusiv în cazul celor recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, sau, după caz, prin hotărâri judecătorești definitive, puse în executare de casele teritoriale de pensii ; sau– la recalcularea pensiilor conform acestor prevederi, pentru destinatarii aflați în ipoteza de la art. 169 alin. (2) din lege, interpretat singur sau coroborat cu art. 134 alin. (12) din H.G. nr. 257/2011, pentru a determina punctajul mediu anual, la numărul total de puncte realizat până la data recalculării se utilizează stagiile complete de cotizare, (mai mici), avute în vedere la stabilirea inițială a drepturilor de pensie pentru limită de vârstă conform legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011, pentru persoanele care au lucrat în grupa I sau în grupa a II-a de muncă, inclusiv în cazul celor recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, sau, după caz, prin hotărâri judecătorești definitive, puse în executare de casele teritoriale de pensii, iar la numărul de puncte corespunzător majorării prevăzute de art. 169^1 alineatul (1) din lege se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, în vigoare la data de la care se cuvin drepturile recalculate, corespunzătoare fiecărei situații, și anume cele enumerate la art. 134 alin. 8 lit. a)-c) din H.G. nr. 257/2011?
  Minuta deciziei nr. 81 din 26 noiembrie 2018
  Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 1659/87/2017, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:Interpretarea dispozițiilor art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, introdus prin Legea nr. 192/2015 pentru completarea acestei legi, prin raportare la dispozițiile art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 291/2017, respectiv, clarificarea sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații”, ce se utilizează la determinarea punctajului anual suplimentar în cazul recalculării instituite de art. 169^1 din Legea nr. 263/2010.Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.Pronunțată în ședință publică, astăzi, 26 noiembrie 2018.