ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 decembrie 1997privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de 800 mii tone porumb boabe și a primei pentru valorificarea la intern a cantității de 150 mii tone grâu pentru panificatie, din recolta anului 1997
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 24 decembrie 1997  (la 31-07-1998, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 162 din 30 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998 ) În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1În vederea stimulării exportului, se acordă plata unei prime de export de 150 mii lei/tona pentru cantitatea de 800 mii tone porumb boabe STAS. (la 31-07-1998, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 162 din 30 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998 )  +  Articolul 2Prima de export prevăzută la art. 1 se acordă exportatorului care plătește producătorului agricol un preț de minimum 600 mii lei/tona de porumb boabe STAS.Beneficiază de prima de export prevăzută la art. 1 și exportatorul care achiziționează porumbul boabe de la societățile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura, precum și de la cei care au livrat semințe, îngrășăminte chimice și pesticide cu plata la recoltare, cu condiția ca acestea sa fi plătit producătorilor agricoli un preț de minimum 600 mii lei/tona de porumb boabe. (la 31-07-1998, Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 162 din 30 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998 )  +  Articolul 2^1Societățile comerciale de panificatie beneficiază de o primă de 200 lei/kg pentru cantitatea de 150 mii tone grâu pentru panificatie, achiziționat de la producători sau de la societățile comerciale "Comcereal" sau "Cerealcom", din recolta anului 1997. (la 31-07-1998, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 162 din 30 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998 )  +  Articolul 3Fondurile necesare acoperirii primei de export și a primei pentru valorificarea la intern vor fi asigurate din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației pe anul 1998 pentru exportul de porumb din recolta anului 1997. (la 31-07-1998, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 162 din 30 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998 )  +  Articolul 4În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor elabora norme metodologice de aplicare, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului. (la 31-07-1998, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 162 din 30 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și
  alimentației,
  Dinu Gavrilescu
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Dăianu
  ------------