ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 august 2003pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 19 august 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 59 va avea următorul cuprins:(2) Absolvenții de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obținut în unul dintre ultimii 4 ani de studii distincții la olimpiadele școlare internaționale, la concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic au dreptul de a se înscrie în învățământul universitar fără susținerea admiterii. (la 21-03-2004, Alineatul (2) al Articolului 59 din Punctul 1., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 18 martie 2004 ) 2. Alineatul (2) al articolului 158 va avea următorul cuprins:(2) În cazuri excepționale, bine motivate, formațiunile de elevi sau de preșcolari din grupa mare pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim numai cu aprobarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, în baza metodologiei elaborate. (la 21-03-2004, Alineatul (2) al Articolului 158 din Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 18 martie 2004 ) 3. Articolul 174 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 174Pentru învățământul preșcolar și învățământul obligatoriu se asigură gratuit manuale școlare. Beneficiază de aceeași gratuitate și elevii din învățământul secundar superior, ai căror părinți sau susținători legali au venitul lunar pe membru de familie egal sau mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară. (la 21-03-2004, Articolul 174 din Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 18 martie 2004 )  +  Articolul IILegea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, va fi republicată, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, dându-se textelor o noua numerotare și inlocuindu-se denumirea "Ministerul Educației și Cercetării" cu denumirea "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului".
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Alexandru Athanasiu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 14 august 2003.Nr. 68.---------