DECIZIE nr. 19 din 6 noiembrie 2018privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 8-9 noiembrie 2018
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 8 noiembrie 2018    În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,președintele Senatului d e c i d e:  +  ARTICOL UNICÎn perioada 8-9 noiembrie 2018, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Iulian-Claudiu Manda, vicepreședinte al Senatului.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
    București, 6 noiembrie 2018.Nr. 19.-----