DECRET nr. 875 din 6 noiembrie 2018privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 8 noiembrie 2018  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru contribuția importantă avută la susținerea și promovarea relațiilor economice și politice dintre România și Republica Turcia, pentru respectul și prietenia arătate țării noastre, Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelenței Sale domnului Osman Koray Ertaș, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Turcia în România.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  București, 6 noiembrie 2018.Nr. 875.-----