DECRET nr. 874 din 6 noiembrie 2018privind conferirea Ordinului Național Steaua României
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 8 noiembrie 2018  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Național Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,în semn de înaltă apreciere pentru sprijinul acordat României, pentru excepționala contribuție personală avută la susținerea și promovarea relațiilor, pe multiple planuri, dintre țara noastră și Statul Israel, Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Ofițer domnului Yuli-Yoel Edelstein, Președintele Knessetului Statului Israel.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  București, 6 noiembrie 2018.Nr. 874.-----