DECRET nr. 872 din 6 noiembrie 2018privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 8 noiembrie 2018  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și (3), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru contribuția importantă avută la promovarea culturii și civilizației românești, pentru realizarea unor programe complexe de mediatizare a acestora atât în țară, cât și peste hotare,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria D „Arta spectacolului“, doamnei Marina Constantinescu.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  București, 6 noiembrie 2018.Nr. 872.-----