DECRET nr. 871 din 6 noiembrie 2018privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 8 noiembrie 2018  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,cu prilejul Zilei Naționale a României, în semn de apreciere pentru contribuția importantă adusă instituției militare, pentru profesionalismul manifestat în îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor încredințate, precum și pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea de consilier în domeniul juridic,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, domnului general-maior Lupulescu N. Nicolae, Ministerul Apărării Naționale.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  București, 6 noiembrie 2018.Nr. 871.-----