HOTĂRÂRE nr. 790 din 4 octombrie 2018privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situat în comuna Tunari, județul Ilfov, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 10 octombrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.  +  Articolul 2Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Nicolae Nasta,
  secretar de stat
  Ministrul culturii și identității naționale,
  George Vladimir Ivașcu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 4 octombrie 2018.Nr. 790.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unor construcții din cadrul unui imobil aflat în domeniul public al statului
  și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situat în comuna Tunari,
  care se trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea imobilului din domeniul public al statuluiAdresaElemente-cadru de descriere tehnică ale construcțiilor propuse pentru trecere în domeniul privat al statului și valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastralPersoana juridică - administrator al imobilului/CUI
  012345
  103577 - parțial8.19.01Imobil 1026 parțialComuna Tunari, Șoseaua de Centură, județul Ilfov1. Construcții: Pavilionul H: - suprafața construită = 948,60 mp; - valoarea contabilă = 12.988,30 lei. Pavilionul H1: - suprafața construită = 334,00 mp; - valoarea contabilă = 7.187,30 lei. Pavilionul H2: - suprafața construită = 684,00 mp; - valoarea contabilă = 25.085,20 lei. Pavilionul H4: - suprafața construită = 267,00 mp; - valoarea contabilă = 25.665,80 lei. Ministerul Apărării Naționale C.U.I. 4183229
      Pavilionul H5: - suprafața construită = 409,00 mp; - valoarea contabilă = 43.070,80 lei. Pavilionul I1: - suprafața construită = 8,77 mp; - valoarea contabilă = 1.280,60 lei. Pavilionul J1: - suprafața construită = 165,12 mp; - valoarea contabilă = 1.861,00 lei. Pavilionul J2: - suprafața construită = 165,12 mp; - valoarea contabilă = 1.861,00 lei. Pavilionul J4: - suprafața construită = 165,12 mp; - valoarea contabilă = 1.861,00 lei. Pavilionul M3: - suprafața construită = 54,00 mp; - valoarea contabilă = 7.778,30 lei. Pavilionul U: - suprafața construită = 98,00 mp; - valoarea contabilă = 12.977,40 lei. Total valoare contabilă: imobil 1026 - parțial = 141.616,70 lei CF nr. 55453 Tunari/Nr. cadastral 55453 
  -----