DECIZIE nr. 271 din 9 octombrie 2018privind eliberarea domnului Marius Cătălin Vartic, la cerere, din funcția de șef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 10 octombrie 2018  Având în vedere Hotărârea nr. 462 din 2 octombrie 2018 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secția pentru procurori,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 alin. (1) și alin.(3) lit. b) din Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Cătălin Vartic se eliberează, la cerere, din funcția de șef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF.  +  Articolul 2Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Chendi Andrei-Atila-Luca, director, Direcția control, exercită atribuțiile șefului, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF până la numirea conducătorului instituției, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 9 octombrie 2018.Nr. 271.-----