HOTĂRÂRE nr. 794 din 4 octombrie 2018privind aprobarea stemei comunei Runcu, județul Vâlcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 octombrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Runcu, județul Vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei Runcu, județul Vâlcea, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  București, 4 octombrie 2018.Nr. 794.  +  Anexa nr. 1
  STEMA
  comunei Runcu, județul Vâlcea
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Runcu, județul Vâlcea
  Descrierea stemei Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Runcu se compune dintr-un scut triunghiular cu flancurile rotunjite, tăiat. În partea superioară, pe fond albastru, se află 7 fructe, 4 mere sus, cu câte o codiță și câte două frunze așezate în fascie și ușor orientate în sus, și 3 prune jos, de asemenea, cu câte o codiță și câte două frunze așezate în fâscie și ușor orientate în jos, totul de aur.În vârful scutului, pe fond roșu, se află o roată cu 8 spițe de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificațiile elementelor însumateMerele și prunele fac referire la o ocupație importantă a locuitorilor, pomicultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.Roata face trimitere la carul ce are o piesă rotundă din lemn, denumită „runc“, cu ajutorul căreia se prindea leuca de loitră.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----