HOTĂRÂRE nr. 793 din 4 octombrie 2018privind aprobarea stemei comunei Odoreu, județul Satu Mare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 octombrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Odoreu, județul Satu Mare, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei Odoreu, județul Satu Mare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  București, 4 octombrie 2018.Nr. 793.  +  Anexa nr. 1
  STEMA
  comunei Odoreu, județul Satu Mare
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Odoreu, județul Satu Mare
  Descrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1, stema comunei Odoreu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în săritoare.În partea superioară, în câmp albastru, se află cinci spice de grâu de aur, în mănunchi.In dreapta, în câmp roșu, se află o floare de nufăr de argint, cu o frunză verde naturală. În stânga, în câmp roșu, se află o liră de aur.Vârful scutului, în câmp albastru, este încărcat cu un zid de cetate având un turn crenelat de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificațiile elementelor însumateSpicele de grâu reprezintă una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor, agricultura.Floarea de nufăr amintește de balta cu nuferi de pe teritoriul localității.Lira face aluzie la tradiția culturală a zonei și la Cenaclul Preludii, înființat în anul 1978.Zidul de cetate face referire la denumirea localității (odor, cetate).Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----