HOTĂRÂRE nr. 791 din 4 octombrie 2018privind aprobarea modelului steagului comunei Mireșu Mare, județul Maramureș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 octombrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Mireșu Mare, județul Maramureș, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Mireșu Mare, județul Maramureș, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  București, 4 octombrie 2018.Nr. 791.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului comunei Mireșu Mare, județul Maramureș
  Descrierea steaguluiModelul steagului comunei Mireșu Mare este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, format din trei fâșii dispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor: roșu, alb, albastru. În centru, pe fâșia de culoare albă este imprimată stema comunei Mireșu Mare.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului Descrierea stemeiStema comunei Mireșu Mare se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.În partea superioară, în câmp roșu, se află un stârc de argint, înconjurat deasupra de șapte stele de aur, dispuse în semicerc.În partea inferioară, în câmp albastru, se află un războinic în tunică roșie cu cizme de aur, ținând în mâna dreaptă o spadă de argint, iar în mâna stângă un mănunchi de spice de grâu de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificațiile elementelor însumateStârcul face referire la specia de păsări unicat în județ.Cele șapte stele indică numărul satelor componente ale comunei.Brâul undat reprezintă râul Someș.Războinicul se regăsea pe sigiliile și stemele pușcașilor din secolul al XVII-lea, care aveau rolul de a asigura paza granițelor.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Semnificațiile elementelor însumateVârful undat dă denumirea localității.Capul de berbec și ramurile de stejar simbolizează creșterea animalelor și bogăția cinegetică a zonei.Coroana murală cu un turn crenelat de argint semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Culoarea albă transmite puritate, curățenie și neutralitate.Culoarea albastră (sau azur) reprezintă apa, dar și aerul și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.Culoarea roșie înseamnă putere, acțiune, îndrăzneală, generozitate, dragoste, voință, agresivitate, dorința de a servi patria.
  -----